גינה בגג | גינת גג | גינות גג

גן בגג - גגות ירוקים
"גגות ירוקים" הינה חברת בת של "גן בגג" הפועלת בתחום גינון ופיתוח גינות הגג כבר יותר מ-17 שנה.
כחלק מהתחזקות המגמה הירוקה בעולם  קמה לפני שנתיים חברת "גגות ירוקים" שרואה את החשיבות האקולוגית בגינות מאין אלה:
  • החזרת סביבה אקולוגית טבעית לכרך העירוני
  • ניצול מיי המזגנים להשקייה
  • חיסכון בקירור במבנה